Deelnemersvoorwaarden

Om het sporten voor iedereen leuk te houden hanteren wij de volgende voorwaarden.

 • Bij het betreden van onze sportschool gaat u akkoord met onze deelnemersvoorwaarden en u dient ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 • Bij het inleveren van het inschrijfformulier dienen de inschrijfkosten samen met de eerste maand contributie vooraf te worden voldaan.
 • Betaling geschiedt per automatische incasso per maand vooruit.
 • Restitutie van de contributie vindt nimmer plaats.
 • Het abonnement heeft een opzegtermijn van 1 maand voor de einddatum.
 • Opzegging dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, onder vermelding van naam, adres en pasnummer. Indien wij geen opzegging van het één- of tweejarig contract ontvangen wordt dit automatisch verlengd met een maand tegen hetzelfde tarief met een opzegtermijn van 1 maand voor de einddatum.
 • Opzeggen per e-mail is bij ons niet mogelijk, dit is omdat er bij ons ook niet ingeschreven kan worden via deze weg.
 • Bij niet tijdige betaling heeft Be Fit Amersfoort het recht om het totaal openstaande contributie tot en met het einde van het abonnement op te eisen.
 • Bij het in gebreke blijven is Be Fit Amersfoort genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder incassokosten en rente, komen dan geheel voor rekening van de klant.
 • De sportschool is gesloten op feestdagen en door de directie vastgestelde dagen (zie openingstijden).
 • In de trainingszalen draagt u binnen schoenen (die buiten niet gedragen zijn), evenals schone en correcte sportkleding.
 • Tijdens het trainen gebruikt u een handdoek om het gedeelte van het apparaat waar het lichaam mee in aanraking komt te bedekken. Bij de cardio-/fitness-/kracht-/spinnig-/aerobic zalen hangt een spuitbus en een rol papier om het gebruikte apparaat schoon te maken.
 • Wij bieden GRATIS lockers aan. Deze zijn VERPLICHT. Zorg zelf voor een hangslot. Of koop deze bij onze receptie voor €5,-. Na 22.00 uur is het verplicht dat alle kluisjes leeg en geopend zijn.
 • Het is niet toegestaan in de sportzalen mobiel te bellen.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportzalen. In de sportzalen mogen alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) gebruikt worden.
 • Grof-, intimiderend-, opruiend-, dreigend- en beledigend taalgebruik is niet gewenst.
 • Urineren op andere plaatsen dan in het toilet is reden voor het onmiddellijk intrekken van het abonnement.
 • Het is niet toegestaan om apparaten onnodig bezet te houden.
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van de directie van Be Fit Amersfoort.
 • Wanneer een huur kluissleutel niet op tijd na einde van het (verlengde) abonnement is ingeleverd, mag Be Fit Amersfoort de borg in mindering brengen. De borg wordt verrekend met de laatste maand van het abonnement.
 • Bij verlies van een kluissleutel worden de kosten hier van op de borg in mindering gebracht.
 • Bij strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt per direct de toegang tot de sportschool ontzegd.
 • De directie is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, diefstal of opgelopen schade aan het sportcentrum of de bevindende apparatuur.
 • De directie behoudt zich het recht om een deelnemer uit onze sportschool te verwijderen of de toegang te ontzeggen, indien het gedrag daartoe aanleiding geeft.
 • Alle sportabonnementen zijn persoonsgebonden en zijn niet zonder toestemming van de directie van Be Fit Amersfoort overdraagbaar.
 • Wij hanteren verschillende soorten abonnementen die leeftijdsgericht zijn, mocht hier een verandering voor u in komen dient u dit zelf tijdig aan te geven bij de receptie.
 • Bij eerdere beëindigen van het abonnementscontract door verhuizing zonder schriftelijke afspraak, wordt de contributie tot einde abonnementscontract doorberekend.
 • De lidmaatschap pas is eigendom van lid, op deze pas zit GEEN borg.
 • Bij verlies of diefstal van het lidmaatschap pas moet dit worden gemeld bij de receptie van Be Fit Amersfoort en zal het lid een nieuwe pas moeten aanschaffen van €7,50.
 • Bij operaties/ langdurig ziek zijn kan er een opschorting in het lidmaatschap worden gemaakt. Dit kan voortijdig door lid worden aangegeven per mail met een document van bewijs van de specialist. Een opschorting is niet met terug werkende kracht en geld niet voor vakanties.